Wat doet Kick Zorggroep?

Wat doet Kick Zorggroep?

U heeft een verstandelijke beperking en of een psychische aandoening, maar dat maakt niet wie u bent. Het heeft wel invloed op hoe u leeft en werkt. Kick Zorggroep ondersteund u bij het leven in de maatschappij en bij het meedoen in de maatschappij op een manier die bij u past. U zet daarbij uw eigen kracht en talenten in. 

Samenwerken aan haalbare doelen

Iedereen heeft recht op een plek in onze samenleving, een plek waar je je thuis voelt en jezelf kunt zijn. Dat is waar Kick Zorggroep naar streeft. Om u een volwaardige plek in de samenleving te helpen terugvinden, ondersteunen wij u bij het ontdekken en ontwikkelen van uw sterke kanten. Uw proces staat daarin centraal, u bepaalt mede welke ondersteuning u nodig heeft. De begeleiding en of ondersteuning die u krijgt, is altijd gericht op positieve en haalbare doelen voor wonen, vrije tijd, werken en leren. U ontwikkelt vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te leven of wij werken aan het verbeteren van de levenskwaliteit.

Ons aanbod

Kick Zorggroep biedt begeleiding en ondersteuning zo lang als het nodig is. Dit kan variëren van begeleiding voor een aantal maanden tot jarenlange begeleiding thuis of in een beschermende omgeving. Waar u de begeleiding ook krijgt, deze is altijd gericht op u en uw levenskwaliteit. Kick Zorggroep ondersteund u bij het terugkrijgen van de regie op uw leven, zodat u (weer) kunt meedoen in de samenleving. Kick Zorggroep ondersteunt met:

  • Begeleiding binnen een beschermende woonvorm
    Kick Zorggroep heeft beschermende woonvormen voor cliënten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. U kunt individueel of in een groep beschermd wonen. De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar. 
  • Begeleiding bij werken, leren en meedoen
    Participatie – meedoen in de samenleving – is de sleutel tot succesvol herstel. Wat ‘meedoen’ precies betekent is voor iedereen persoonlijk. Samen met uw begeleider ontdekt en ontwikkelt u uw kracht, kwaliteiten en talenten. Bijvoorbeeld met leertrajecten of opleidingen. 
  • Ambulante Begeleiding
    U krijgt begeleiding bij u thuis of in een woning die u via Kick Zorggroep huurt. U woont en leeft zo veel mogelijk zelfstandig en uw begeleider komt op afgesproken momenten op bezoek. Als het nodig is, kunt u 24 uur per dag iemand van Kick Zorggroep bereiken.

Zorgbemiddeling

Kunt u goede ondersteuning niet gemakkelijk vinden, dan bieden wij u tijdelijke, praktische begeleiding. U krijgt bijvoorbeeld ondersteuning bij het leggen van contacten met instellingen voor hulpverlening, zorg, wonen en financiën. Wij begeleiden u net zo lang tot u het zelf weer redt of een andere instantie de zorg overneemt.