Over Kick Zorggroep

Missie, Visie & kernwaarden

Waar wij voor staan

Kwetsbare mensen begeleiden om (weer) betekenisvol mee te doen in de maatschappij, dat is waar Kick Zorggroep voor staat. Wij doen dit in een beschermde omgeving of bij cliënten thuis. Dankzij onze begeleiding krijgen cliënten (weer) de regie over hun eigen leven en werken zij aan een zinvolle rol in de samenleving.

Missie

Vanuit onze visie hebben wij de missie gecreëerd dat iedereen ertoe doet en er voor iedereen een plek moet zijn in de samenleving. Naast onze interesse en nieuwsgierigheid naar de mens achter het gedrag/beperking kijken wij zonder oordeel. Niet alleen schat je de risico’s goed in voor veilige zorg met deze alerte en onderzoekende houding. Hiermede kunnen wij ook onze missie per cliënt vergroten op het waardig terugkeren en/of deelnemen aan de maatschappij met ondersteuning, begeleiding, dagbesteding opleidingsmogelijkheden en werkbegeleiding, welke aansluit op de doelstellingen van de cliënten.   

Visie

Kick Zorggroep ziet de zorg als een maatschappelijke verantwoording en opdracht. Door cliënten te begeleiden met als doel deel te nemen aan de maatschappij en de kans op herhaling van terugval te voorkomen (hetzij terug te dringen), geven wij gehoor aan de verantwoording en opdracht. Wij willen als zorgorganisatie bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid en perspectief bieden voor onze cliënten op een betekenisvol bestaan.   

Kernwaarden

Samenwerking tussen cliënt en begeleiding is voor ons de meest overtuigende factor, waar wij met hart en ziel in geloven. De kernwaarden geven richting aan ons gedrag en inspireren ons om de juiste keuzes te maken. Met onze cliënten en hun naasten, onze partners, onze omgeving en met elkaar.

K; kiezen voor kwaliteit; van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak.

I; integriteit; een integere organisatie is een organisatie waar je elkaar kunt aanspreken. Eerlijk mag en durft te zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan.

C; communicatie; voor cliënten en collega’s wordt de kwaliteit van zorg in sterke mate bepaald door de manier waarop met cliënten en collega’s wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd.

K; de kracht van kansen; een eerlijke plek in onze samenleving, die verdient iedereen. Daar geloven wij in. Wij focussen op talenten en krachten in plaats van op zwaktes en beperkingen.

Motto

Vanuit ieders kracht, de regie over je eigenleven.