Aanmelden

Aanmelden bij Kick Zorggroep kan aan de hand van ons aanmeldpakket. Na het downloaden kan het bestand worden ingevuld. Het ingevulde bestand kan met de benodigde bescheiden naar ons worden toegestuurd via aanmelding@kickzorggroep.nl. Alle informatie die via dit formulier verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Kijk nog even bij de in- en uitsluitingscriteria of aanmelden mogelijk is. Aanmelden bij Kick Zorggroep kan alleen met een geldige beschikking/indicatie. 

In- en uitsluitingscriteria

Insluitingscriteria

 • De (jong) volwassenen hebben minimaal een leeftijd van 18+.
 • De (jong) volwassenen hebben een (licht) verstandelijke (VG), een sociale, psychische, cognitieve beperking of een combinatie daarvan (GGZ), eventueel met of zonder een justitiële achtergrond.
 • De (jong) volwassenen hebben/komen in aanmerking voor een WMO-indicatie, een CIZ-indicatie t/m VG06, een justitiële beschikking of een combinatie van indicaties.

Uitsluitingscriteria

 • De (jong) volwassenen is visueel, verbaal of auditief beperkt.   
 • De (jong) volwassenen hebben ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen die voor de groep onveilig zijn.
 • De (jong) volwassenen hebben/komen in aanmerking voor een indicatie vanuit de ZVW. De (jong) volwassenen vallen onder de Wet zorg en dwang, gezien deze buiten de bevoegdheid vallen vanuit onze organisatie.
 • De (jong) volwassenen hebben wel ondersteuning nodig op het gebied van medicatiebeheer en de verstrekking daarvan.
 • De (jong) volwassenen komen wel in aanmerking voor vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Zedendelinquenten met betrekking tot jeugd.

KICK Zorggroep behoudt zich het recht voor de zorgovereenkomst met bestaande cliënten te beëindigen, indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er alsnog sprake is van:

 • Het niet openstellen of meewerken van de cliënt aan begeleiding, in die mate, dat verantwoorde begeleiding niet meer gegarandeerd kan worden.
 • Agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers.
 • Seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers.
 • Ongewenste intimiteiten.
 • Lichamelijk geweld.
 • Een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.
 • Een WZD-indicatie.