Zorg

Ondersteuning op alle levensgebieden

Kick zorggroep geeft begeleiding en ondersteuning bij het wonen, werken en leven aan mensen met een verstandelijke beperking en of een psychiatrische achtergrond. Daarin zoeken wij steeds de verbinding met uw eigen kracht en mogelijkheden, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt (blijven) leven, de regie over je eigenleven (terug) krijgt en deel kan nemen aan de maatschappij. 

Vanuit ieders kracht & Kansen