Hoe word ik begeleid?

Hoe word ik begeleid?

Ieder mens wil zelf bepalen hoe zijn of haar leven eruitziet. Bij Kick Zorggroep krijgt u de ruimte om te werken aan uw kracht en de regie zoals u dat wenst naar de maatstaven van de maatschappij. Wij geven u hierbij begeleiding, op de benodigde leefgebieden. Wat houdt deze kracht en talentgerichte ondersteunende begeleiding in? 

Persoonlijk begeleider

Als cliënt van Kick Zorggroep, krijgt u een persoonlijk begeleider. Deze komt regelmatig bij u langs en ondersteunt u op de levensgebieden. Bij de start van uw begeleiding heeft u samen met uw persoonlijk begeleider, uw persoonlijk hulpverleningsplan gemaakt. De doelen die uit uw persoonlijk hulpverleningsplan naar voren zijn gekomen, gaat u samen met uw persoonlijk begeleider omzetten in acties en afspraken. Uw persoonlijk begeleider maakt deel uit van een team begeleiders, zij zijn op de hoogte en staan ook voor u klaar. U mag van Kick Zorggroep verwachten dat er meerdere personen goed op de hoogte zijn van uw situatie.

Persoonlijk dossier

Als cliënt bij Kick Zorggroep krijgt u een persoonlijk dossier. In dit dossier staan alle gegevens, afspraken en verslagen. Ook het signaleringsplan, uw persoonlijke hulpverleningsplan, evaluatieverslagen etc. Dit dossier is van u en u kunt het digitaal inzien wanneer u daar behoefte aan hebt.

Voortgang en evaluatie

Iedere week vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen u en uw persoonlijk begeleider. U bespreekt samen de voortgang aan de hand van uw actieplan. Iedere 3 maanden heeft u een evaluatiegesprek met uw persoonlijk begeleider waar uw behandelaar, toezichthouder en of casemanager ook voor uitgenodigd zal worden.