Wat doen wij

Kick Zorggroep biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en of psychiatrische problematieken, wonen en werken in de maatschappij. Dit doen we in nauwe samenspraak met onze cliënten, op basis van wat zij kunnen en willen.

Begeleiding en ondersteuning

Cliënten van Kick krijgen begeleiding en ondersteuning in een berschermde woonvorm en of in de thuissituatie. De begeleiding duurt zo lang als de cliënt wenst, maar nooit langer als nodig is. 

Voor wie wij werken

Onze cliënten zijn gewone mensen, van jong tot oud (18+). Ze hebben allemaal een verstandelijke beperking en of psychiatrische problematiek. Wij werken met clienten vanuit de WLZ, Forensische zorg en WMO.

Ons aanbod

Onze begeleiding stimuleert de eigen regie en is optimaal afgestemd op de doelstellingen van de cliënt. Ons aanbod bestaat uit: 

  • Begeleiding binnen een beschermende woonvorm
    Kick Zorggroep heeft beschermende woonvormen voor degene die (nog) niet zelfstandig kan wonen. Individueel of in een groep, beschermd wonen.
  • Begeleiding bij werken, leren en meedoen
    Participatie – meedoen in de samenleving – is de sleutel tot succesvol herstel. Wat ‘meedoen’ precies betekent is voor iedereen persoonlijk. Samen met uw begeleider ontdekt en ontwikkelt u uw kracht, kwaliteiten en talenten. Bijvoorbeeld met leertrajecten of opleidingen. 
  • Ambulante Begeleiding
    U krijgt begeleiding bij u thuis of in een woning die u via Kick Zorggroep huurt. U woont en leeft zoveel mogelijk zelfstandig en uw begeleider komt op afgesproken momenten op bezoek. Als het nodig is, kunt u 24 uur per dag iemand van Kick Zorggroep bereiken.